Radni sastanak sa povjerenicima za područje bivših općina Valpovo i Donji Miholjac

Predsjednik HDSSB-a Ivica Završki i suradnici su održali radni sastanak sa povjerenicima za područje bivših općina Valpovo i Donji Miholjac te su dogovorili smjernice za rad u narednom predizbornom periodu.
Radni sastanak sa povjerenicima za područje bivših općina Valpovo i Donji Miholjac

Predsjednik HDSSB-a Ivica Završki i suradnici su održali radni sastanak sa povjerenicima za područje bivših općina Valpovo i Donji Miholjac te su dogovorili smjernice za rad u narednom predizbornom periodu.